Contactgegevens

Voor de algemene vragen kunt u mailen naar info@vestingvalelburg.nl
voor specifieke vragen met betrekking tot onderstaande aspecten kunt u naar één van de bestuursleden die in onderstaand overzicht vermeld zijn mailen.Dagelijks bestuur:

Anne van Dorp

      

Voorzitter/penningmeester

Janny Santema


Secretaris