Voor algemene vragen kunt u mailen naar info@vestingvalelburg.nl Voor vragen of contact met één van de bestuursleden, of met één van de werkgroepleden, raadpleegt dan onderstaand overzicht.

 

Bestuur

Hans Smit - voorzitter, tel. 0525-621991 / 06-20434779 - hsmit@solcon.nl

Ursula Groen - penningmeester, ursulagroen@gmail.com

Wilma Kraan - secretaris, w.kraan@hotmail.com

Marieke van Engelen - algemeen bestuurslid, marieke.v.engelen@gmail.com

 

Werkgroep Beeldend en Locaties

Anne van Dorp, anne.dorp@hotmail.com

Paula de Ruiter, pfderuiter@gmail.com

Petra Boersma-Hol, tel. 06-51479710 - petrahol@live.nl

 

Werkgroep Muziek, Dichtkunst en Dans/Theater

Hennie Hallink, hhallink2@gmail.com

Fia van den Pol, fiavandenpol@gmail.com

Petra Boersma-Hol, petrahol@live.nl

 

Werkgroep Educatie

Marlies van der Veer, marliesveer@kpnplanet.nl

Thea Steentjes, t.steentjesdeege@gmail.nl

 

Werkgroep Vrijwilligers en Logistiek

Ursula Groen , ursulagroen@gmail.com

 

Werkgroep PR, Communicatie, Marketing en Sponsoring

Annebet van den Pol, annebetvdpol@hotmail.com

Petra Boersma-Hol, petrahol@live.nl