Muurhuisje
Door overbewoning in de
binnenstad, hebben inwo-
ners, vaak de allerarmste,
hun woning gebouwd aan
de stadsmuur.

Sjoel
Sjoel Elburg is een verhalen-
museum over het (on) gewo-
ne dagelijks leven van twaalf
Joodse families die vanaf
1700 in Elburg hebben
gewoond.
Theekoepeltje
Dit 19e-eeuwse koepeltje
stond oorspronkelijk op het
Bagijnendijkje buiten de stad
en vormde met drie andere
een schilderachtig geheel.
Kloostertuin
De kloostertuin is geheel
ommuurd en geeft een
prachtig uitzicht op het
klooster
Grote- of Sint Nicolaaskerk
De kerk werd in 1396
gesticht, toen het stadje
landinwaarts werd verplaatst,
en werd in 1450 voltooid.
Vischpoort
Oorspronkelijk was deze
toren een verdedigingstoren
zonder doorgang. Na de aan-
leg van de haven, eind 16e
eeuw, is de toren verbouwt
tot poort.
Refter
De voormalige eetzaal van
de nonnen in het voormalige
Agnietenklooster, is nog in
gebruik als trouwzaal en een
uitgelezen locatie voor
ontvangsten, lezingen en
vergaderingen.
Voormalig Postkantoor
Ledige Stede nr. 29 was
vroeger het postkantoor.
Een statig gebouw waar je bij
wijze van spreken de lucht
van de postzegels nog kan
ruiken
(ingang via de kloostertuin).
Agnietenklooster
Een van de markantste ge-
bouwen van de vestingstad
Elburg is het vroegere
Agnietenconvent. Eens was
het een 15e eeuws vrouwen-
klooster. In deze laatgotische
is nu het Museum Elburg
gevestigd.
Gracht Vischpoort
De stadsgracht is zeer oud
en zou al eind 14e eeuw zijn
gegraven en aangelegd als
verdedigingswerk, met de
breedte van ongeveer 30 mtr.
Kazemat Vischpoort
Een kazemat is een tegen
vijandelijk vuur gedekte en
van schietgaten voorziene
ruimte voor de opstelling van
een vuurwapen, aanvankelijk
deel uitmakend van een
vesting.
De Groene Kruidhof
Een braakliggend stuk grond,
vol stenen en metershoog
onkruid, was de plek om in
1980 een kruidentuin aan te
leggen. De tuin werd in twee
delen opgesplitst: een
kloostertuin en een apothe-
kerstuin (voorste deel).
Gruithuis
Het gebouw diende als op-
slagplaats voor onder andere
gruit, een kruidenmengsel 
dat werd gebruikt voor het
brouwen van bier. Mogelijk
werd er in het gebouw ook
bier gebrouwen.
Palingrokerij
Voormalige visrokerij in de
Rozemarijnsteeg van Frank
van Triest.
Museumsmederij
De Hoefhamer

Uit onderzoek blijkt dat het
pand uit het begin van de
17e eeuw dateert. In het
archief lezen we dat voor-
ouders van de familie
Hoefhamer hier in ieder geval
al sinds 1650 het beroep van
smid uitoefenden.
Kazemat Goorpoort
Een kazemat is een tegen
vijandelijk vuur gedekte en
van schietgaten voorziene
ruimte voor de opstelling van
een vuurwapen, aanvankelijk
deel uitmakend van een
vesting. 
Van Kinsbergen
Jan Hendrik van Kinsbergen
was één van de opperbevel-
hebbers in de slag bij de
Doggersbank (1781) en
filantroop. Van Kinsbergen
heeft van 1796 tot 1799 in dit
dubbelpandig huis aan de
Jufferenstraat 17 gewoond.
Lijstenmakerij Pool
Het pand aan de Bloemstraat
28 is gebouwd in de 17e eeuw
en is een woon/winkelpand.
In de ambachtelijke lijsten-
makerij wordt gewerkt met
ongeveer 3000 hoogwaardige
kwaliteitsprofielen. Uitgevoerd
in hout en aluminium. Al het
inlijstwerk wordt gedaan in
eigen beheer.
Oude Feithenhof
Het Feithenhof heeft tot 1990
dienst gedaan als verzor-
gingshuis voor ouden van
dagen. Er zijn nu 16 woon-
eenheden gevestigd.
Van Twillert
Het fraaie herenhuis werd
aan het eind van de 19e
eeuw als woonhuis en kan-
toor gebouwd in opdracht
van de joodse familie Wolff
(commissionair in effecten)
door aannemersbedrijf Lipke.