Kazemat Goorpoort

Een kazemat is een tegen vijandelijk vuur gedekte en van schietgaten voorziene ruimte voor de opstelling van een vuurwapen. Aanvankelijk deel uitmakend van een vesting. De kazematten zijn toegankelijk via een overwelfde trap aan de ZW-zijde van de coupure (een onderbreking in een waterkering). Ze zijn onderling verbonden door een overwelfde gang onder de coupure en zijn voorzien van twee gemetselde ventilatie-schachten.