Wat is Vestingval

 
Wie is Vestingval:

Stichting Vestingval Elburg organiseert met Vestingval Elburg een jaarlijks kunst- en cultuurevenement, waarbij  kunst te bekijken en te beleven is op diverse historische  locaties in de vestingstad Elburg.

De Stichting streeft ernaar de historie en cultuur van de binnenstad te verbinden met diverse vormen van kunstuitingen van jonge, beginnende en gevestigde kunstenaars

 
Wat wil Vestingval:
Vestingval Elburg is een jaarlijks terugkerend evenement in de maand mei. In 2013 werd Vestingval Elburg uitgebreid met dans, muziek, poëzie, drama, theater en andere culturele activiteiten. In de loop der jaren wil de organisatie stapsgewijs groeien. 

De doelstelling van Vestingval: 
Kunst, ondergebracht in historische en toeristisch aantrekkelijke locaties, in al haar facetten en tal van disciplines onder de aandacht brengen van een zo breed mogelijk publiek. Actuele kunstuitingen en locaties worden zo toegankelijk voor velen die belangstellen in kunst, cultuur en cultuurhistorie: jong en oud, eigen bewoners en bezoekers van buiten de gemeente Elburg, beginners en gevorderden op gebied van kunst. Tevens wil Vestingval een podium bieden aan jong en aanstormend talent.

Hoe gaat Vestingval dit bereiken:
Kunst en cultuur kost geld. Hierdoor werd er in 2012 een bescheiden start gemaakt. Om tot ons doel te komen moet de organisatie allereerst in financieel opzicht groeien. Door middel van sponsoring, subsidie en opbrengsten van Vestingval Elburg streven wij te komen tot een multidisciplinair evenement.


 
Luchtfoto vesting Elburg.                                                    Het licht van Vestingval, Vischpoort.